1 2 3 4 5
Rəsmi / Qanunvericilik / Heydər Əliyev Fondunda / Təhsil Nazirliyində / Pedaqoji yazılar / Müsahibələr / İdman / Elanlar / Arxiv
//17.11.2017

//17.11.2017

//17.11.2017

 
 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Dövlət Universiteti aşağıdakı boş olan vəzifələri tutmaq üçün müsabiqə elan edir
03.11.2017 / No42

 
 

 

 


Dekan vəzifəsini tutmaq üçün
Xarici tələbələrlə iş üzrə dekanlıq

Kafedralar üzrə kafedra müdiri vəzifəsini tutmaq üçün
Musiqişünaslıq və metodika
Fortepiano
Riyazi analiz
Şərq dilləri və ədəbiyyatı

Kafedralarda boş olan vəzifələri tutmaq üçün müsabiqə elan edir
Kimya - professor - 1 yer;
Kitabxanaçılıq - müəllim - 1 yer (0.5 şt);
Xalq çalğı alətləri - müəllim - 1 yer (0.5şt);
İnformatika - müəllim - 1 yer (0.5 şt);
Meliorasiya və STTM - müəllim - 1 yer (0.5 şt);
Memarlıq - müəllim - 1 yer;
Nəqliyyat mühəndisliyi - müəllim - 1 yer (0.5şt);
Hüquq fənləri - müəllim - 2 yer;
İngilis dili və onun tədrisi metodikası - müəllim - 2 yer;
Ümumi riyaziyyat - müəllim - 1 yer (0.5 şt);
- baş müəllim - 1 yer;
Tibbi klinik fənlər - müəllim - 1 yer (0.5şt);
Pedaqogika və psixologiya - müəllim - 1 yer;
Musiqi təlimi - dosent - 1 yer;
- müəllim - 1 yer;
İqtisadiyyat - müəllim - 1 yer (0.5 şt);
- müəllim - 1 yer;
Bəstəkarlıq - müəllim - 1 yer;
Mühasibat uçotu və maliyyə - müəllim - 1 yer;
Əczaçılıq və stomatologiya - müəllim - 1 yer (0.5şt);
- baş müəllim - 2 yer;
Şərq dilləri və ədəbiyyatı - müəllim - 1 yer;
Bələdiyyə və turizm - müəllim - 1 yer;
Arxiv işi, muzeyşünaslıq
və abidələrin qorunması - dosent - 1 yer;
- baş müəllim - 1 yer;
Təməl tibb fənləri - dosent - 1 yer;
Fəlsəfə və sosial iş - baş müəllim - 1 yer;
Coğrafiya - dosent - 1 yer;
Fizika və energetika - baş müəllim - 1 yer;
Botanika - dosent - 2 yer;
Ümumi təbabət və gigiyena - baş müəllim - 1 yer;
Orkestr alətləri və dirijorluq - professor - 1 yer.

Müsabiqə üçün sənədlər bu elan qəzetdə dərc olunduğu gündən bir ay müddətində müvafiq qaydada təqdim edilə bilər.

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Universitet şəhərciyi.
Telefon: (036)545-23-66/10-01
REKTORLUQ

yuxarı ⤴