Rəsmi / Qanunvericilik / Heydər Əliyev Fondunda / Təhsil Nazirliyində / Pedaqoji yazılar / Müsahibələr / İdman / Elanlar / Arxiv

“İnformasiya və insan” kitabı çap olunub
01.12.2017 / No46


 

 

 


Şakir CƏFƏROV

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Təhsil texnologiyaları mərkəzinin müdiri Muxtar Həsənovun “İnformasiya və insan” kitabı institutun direktor müavini, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru Ənvər Abbasovun elmi redaktorluğu ilə çap olunub.
302 səhifədən ibarət olan bu monoqrafiyada Azərbaycan təhsilində həyata keçirilən islahat kontekstində şəxsiyyətin inkişafında tərbiyə işinin aktual məsələləri məntiqi baxımdan tədqiq edilib. Kitabda informasiyalardan istifadə baxımından uşaqların, gənclərin və ümumiyyətlə, insanın formalaşması işinin məzmun, prinsip, metod, vasitə və yolları göstərilib.

Kitab tədqiqatçılar, tələbə və gənclər, ümumtəhsil və ali məktəb müəllimləri, ümumiyyətlə, bütün maraqlanan geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.

yuxarı ⤴