1 2 3 4 5
Rəsmi / Qanunvericilik / Heydər Əliyev Fondunda / Təhsil Nazirliyində / Pedaqoji yazılar / Müsahibələr / İdman / Elanlar / Arxiv
//09.02.2018
//09.02.2018
//09.02.2018
//09.02.2018
//09.02.2018
//09.02.2018
Pedaqoji yazılar

Əvvəlki illər:

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2014-cü ilin pedaqoji yazıları

Azərbaycan dili fənni üzrə dərs nümunəsi  

Şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişafında şeirdən istifadənin rolu  

Tarix dərslərində şagirdlərin yazılı nitq bacarığının inkişaf etdirilməsi imkanları  

İnformatika fənnindən fəal dərs  

Coğrafiya fənninin tədrisində İKT-dən istifadə  

Dərslərimi yeni təlim texnologiyalarına uyğun qururam  

"Açıq dərs" - Şagirdin formalaşmasında əhəmiyyətli addım, yoxsa tərbiyəyə vurulan zərbə?  

Öyrənmə fəaliyyətini səciyyələndirən xüsusiyyətlər  

Bir əsərin təhlili  

Azərbaycan dili dərslərində fəndaxili inteqrasiyada linqvistik təhlildən istifadə  

Müasir dərs fenomeni 

yuxarı ⤴