1 2 3 4 5
Rəsmi / Qanunvericilik / Heydər Əliyev Fondunda / Təhsil Nazirliyində / Pedaqoji yazılar / Müsahibələr / İdman / Elanlar / Arxiv
// 11.02.2017

// 11.02.2017

// 11.02.2017


Pedaqoji yazılar

Əvvəlki illər:

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2017-ci ilin pedaqoji yazıları

Kurikulumla tədrisin bəzi məqamları

Riyaziyyatın təbiətindən irəli gələn metodik istiqamətlər barədə

Tarixin tədrisində tarix sənədlərilə iş

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi

Pedaqogika elmində yeni istiqamət

Həyat bilgisindən dərs nümunəsi

Ədəbiyyat dərslərində İKT-dən istifadə təcrübəsindən

İngilis və Azərbaycan dillərində inkarlıq kateqoriyası

Şəxsiyyətin yetişdirilməsində müəllim faktoru

Mətnlərə kreativ yanaşma və onların şifahi nitqin inkişafında rolu

Təhsilalanın təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsində qiymətləndirmənin rolu

Əqli geriliyin islahında psixoloji metodlar

Riyaziyyat fənnini necə sevdirməli?

Dərslərimdə nələrə xüsusi fikir verirəm

İbtidai siniflərdə inkişafetdirici təlimin təşkili

Rus bölməsində oxuyan uşaqlara dilimizi mükəmməl öyrətməyə çalışıram

“Arzuolunan müəllim”dən uğura aparan gözləntilər

Şagirdlərin ulu öndər Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti nümunəsində tərbiyəsi təcrübəsindən

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yuxarı ⤴