Ölkəmizin ən ucqar kəndlərində çalışan Azərbaycan müəllimi bu gün nə düşünür? Onların gələcək hədəfləri nədən ibarətdir?

Biz gənc müəllimlərimizi sizinlə görüşdürürük. Biz bu proqramdan biləcəyik ki, ötən il yeni müəllim olan 6.000 nəfərin 4 minə yaxını ucqar bölgələrdə çalışırlar. Bu gənclərin tən yarısı həm də kişi müəllimlərdir.

"Təməl" verilişində Cəsarət Valehovun həmsöhbətləri ölkəmizin ən ucqar kənd məktəblərində çalışan müəllimlərdir.