Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

ARXİV

11 Aprel 2015 - №12

 

Ali və orta təhsil: koordinasiya və inteqrasiya problemləri

 

Telman CƏFƏROV,
filologiya elmləri doktoru, professor, Bakı Slavyan Universitetinin tədris işləri üzrə prorektoru

Uzun illər həm orta, həm də ali məktəbdə çalışmış və hazırda da respublikamızın aparıcı universitetlərindən birində fəaliyyətini davam etdirən təhsil işçisi, təhsilimizin idarə olunması, bu prosesə kreativ və innovativ yanaşmaların gətirilməsi cəhdlərinin vacibliyini anlayan bir şəxs olaraq diqqəti bir məsələyə yönəltmək istəyirəm. Hər gün valideynlər, şagird və tələbələrlə ünsiyyətdə olan adam, orta məktəblərimiz üçün proqram, dərsliklər, fənn kurikulumunun müəllifi, eləcə də dərsliklərin qiymətləndirilməsində iştirak etmiş ekspert, vaxtilə TQDK-da test proqramı və banklarının yaradılmasına cəlb olunan müəllim kimi hesab edirəm ki, təhsilin optimal idarə edilməsi üçün çəkilən zəhmətin nəticəsi artıq göz qabağındadır. Düzdür,  köklü dəyişikliklərin zamana ehtiyacı var... Universitetlərimizdə SABAH qruplarının yaradılması ilə bağlı nazirimizin təşəbbüsü reallaşmaqdadır. Orta təhsildə istedadların üzə çıxarılması məqsədilə yaradılmış pilot layihələr sektoru, liseylərin fəaliyyətinə nəzarətin artırılması da gözəl təşəbbüsdür.

Hörmətli nazirimiz Mikayıl Cabbarov dəfələrlə söyləyib ki, təhsil işçilərindən təkliflər gözləyir. BSU nəzdində Məktəb-lisey kompleksinin "Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi" müsabiqəsində prezentasiya zamanı bu  təhsil müəssisəsinin rəhbəri kimi mən orta və ali təhsilimizin koordinasiyası, universitetlərimizin potensialının orta məktəblərimizə ünvanlanması, aparıcı orta məktəblərimizin kampusları, texnoparkları, tədris kombinatları, bilim mərkəzləri olmayan universitetlərimizin (xüsusən pedaqoji kadr hazırlayanları nəzərdə tuturam) baza məktəblərinə çevrilməsi istiqamətində təkliflərimi təqdim etmişdim. Sonuncu dediklərimi mən Budapeştdə, Londonda, Frankfurtda, Moskvada, Ankarada (fürsətdən istifadə edib, Ankaraya bizi ezam etdiyinə görə cənab nazirə bir daha minnətdarlığımızı çatdırıram; təəssürat və təkliflərimi "Azərbaycan müəllimi" qəzetinin 31 yanvar 2015-ci il tarixli sayında söyləmişəm) görmüşəm. Elə BSU nəzdində liseyin yaradılması, hörmətli akademik Kamal Abdullayevin Bakı şəhərinin 190 nömrəli orta məktəbində (indiki 189-190 nömrəli məktəb) Ali və orta təhsilin koordinasiyası kafedrasının təşkili təşəbbüsü, onun təklifi və səyi ilə on ildən artıq bir müddətdə tələbələrimizin bölgələrdəki qaçqın məktəblərinə təcrübəyə göndərilməsi, universitetimizin Şuşa Rayon Təhsil Şöbəsi, Məktəb-liseyimizin Malıbəyli kənd orta məktəbi ilə sıx əməkdaşlığı da bu işin yaxşı nəticələr verdiyini təsdiqləyir. İrəli sürdüyümüz təklifləri burada bir daha səsləndirmək, istedadların yetişdirilməsində, müəllim hazırlığı proqramlarının nəticəyönümlülüyünə nail olunmasında ali və orta təhsilin tandemi mexanizmini ifadə etməyə çalışırıq. Fikrimizcə, Təhsil Nazirliyinin özündə bu layihəni həyata keçirən qurumun yaradılmasına ehtiyac var. İnandırıram ki, bu əməkdaşlıq və inteqrasiya hərtərəfli fayda verər. Biz orta məktəb məzunlarımızın ixtisas seçimi, pedaqoji təcrübənin təşkili (gələcəkdə bütün təcrübələrin eyni vaxta - bakalavriat səviyyəsində son semestrə keçirildiyini nəzərdə tuturam), istedadlı gənclərin pedaqoji işə cəlb olunması, ali məktəblərdə uyğun kafedra və şöbələrin, təsərrüfathesablı qurumların yaradılması problemini həll edə bilərik. Söylədiklərimin çoxu isə "Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası"nın həyata keçirilməsi ilə bağlı" Fəaliyyət planı"nda nəzərdə tutulmuş bir sıra bölmə və bəndlərlə səsləşir. Təhsilimizin dünya təhsil sisteminə inteqrasiyası və müasir standartlara uyğun qurulmasına yönələn bu "Fəaliyyət planı"nda nəzərdə tutulmuş layihə və tədbirlərin həyata keçirilməsində yaxından iştirak etməyə bir vətəndaş və təhsil işçisi olaraq hamımız səy göstərməyə borcluyuq.

Ali və orta təhsilin koordinasiyası və inteqrasiyası istiqamətində təklif və mülahizələrimizi aşağıdakı kimi formalaşdırmaq istərdik:

1. Milli Kurikulum islahatının gedişi, məktəblərimizdə reallaşması prosesi kütləvi informasiya vasitələrində daha geniş işıqlandırılmalı, bu islahatın vacibliyini motivləşdirən sosial-iqtisadi və elmi-pedaqoji şəraitin geniş ictimaiyyətə, valideynlərə, elə pedaqoji kollektivlərin özünə anlaşılan tərzdə izah edilməsi üçün yeni yollar axtarmağa ehtiyac var. Milli Kurikulumun tətbiqi ilə əlaqədar yaranan baryer təkcə pedaqoji-psixoloji amillərlə bağlı deyil, bu, sosial-psixoloji və dərin ictimai məsələdir, bir siyasi-ideoloji, elmi-pedaqoji platformadan, sosial-iqtisadi bazaya söykənən təfəkkür tərzindən və yanaşmadan digərinə keçidlə bağlıdır. Universitetlərin, xüsusilə də pedaqoji kadrlar hazırlayan ali təhsil ocaqlarının uyğun kafedraları öz elmi-tədqiqat işlərini bu istiqamətdə qurmalı, buraxılış kursu tələbələrinin məktəblərə üz tutması və burada işləyə bilmələri üçün tədbirlər planı olmalıdır.12 illik təhsilə keçidlə bağlı təşkilati, tədris-təlim, sosial-psixoloji sorğuların cavablandırılması məsuliyyəti təkcə Təhsil Nazirliyinin müvafiq strukturlarının, Təhsil Problemləri İnstitutunun çiyninə düşməməlidir. Universitetlər məktəb üçün müəllim hazırlayırsa, məzunlarının işləyəcəkləri ünvanın bütün problemləri onların çoxsaylı kafedra və elmi-tədqiqat laboratoriyalarının fəaliyyətinin prioritet istiqamətinə çevrilməlidir.     

2. Klassik gimnaziya və liseylərin təcrübəsi, dünya təhsil modelləri ilə tanışlıq göstərir ki, şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərini nəzərə alıb, yaxın gələcəkdə ümumi orta təhsil pilləsinin məzmun və strukturuna yenidən baxmaq məcburiyyətində olacağıq. Ümumi orta təhsil pilləsində dillərin, məntiq və riyaziyyatın tədrisi önəmli yer qazanmalıdır. Əgər 12 illik təhsil sisteminə keçid zamanı, deyək ki, 4+6+2 modelini üstün tutsaq, hər bir təhsil pilləsinin fəlsəfəsi həm şagirdə, həm müəllimə, həm valideynə, həm də ölkənin təhsil sistemi ilə təmasda olan istənilən şəxsə aydın olmalıdır. İndiki şəraitdə, elə növbəti dərs ilinədək tam orta təhsil pilləsi üçün pilot layihəsi statusunda diferensiallaşdırılmış  tədris planları təklif etməliyik ki, bu da gələcəkdə tətbiq edəcəyimiz modelin ilkin aprobasiyasına xidmət edər. Bunun üçün artıq indidən təcrübəli məktəb rəhbərləri, Təhsil Problemləri İnstitutu, universitetlərin müvafiq kafedraları tədris planları üzərində işə cəlb edilməlidirlər.

Paytaxtımızda və ayrı-ayrı bölgələrdə vüsət almış və orta təhsil pilləsinə ciddi ziyan vurmaqda olan kütləvi repetitorluğun qarşısını almaq məqsədilə yeni dərs ili ərəfəsində (təcili olaraq, on iki illik təhsilə keçidi gözləmədən) tam orta məktəb pilləsinin tədris standartlarını və planlarını nəzərdən keçirmək, məktəb və siniflərin təmayülü nəzərə alınmaqla dərs saatlarının 50 faizə qədərinin diferensiallaşdırılmış tədris planları üzrə bölgüsünə şərait yaratmaq lazımdır. 

3. Tədrisdə ciddi problemlərdən biri rus bölmələri üçün dərsliklərimizdir ki, onların məzmun və dil keyfiyyəti qənaətbəxş səviyyədə olmadığından çox vaxt müəllim və şagirdlərimizi digər ölkələrin tədris vəsaitlərindən istifadə etməyə təhrik edir. Xarici dil dərslikləri (o cümlədən, tədris Azərbaycan dilində olan məktəblər üçün rus dili dərslikləri) müasir şəraitə uyğun, birinci və ikinci xarici dil üçün fənn kurikulumlarının tələbləri əsasında yazılmalıdır ki, şagirdlərimiz dərs prosesində sərbəst danışma və ünsiyyətqurma imkanı qazansınlar. İkinci xarici dil 5-ci sinifdən öyrədilməyə başlandığından bu sinif üçün tərtib olunan rus və ingilis dili dərslikləri şagirdlərin ibtidai siniflərdə bu dillərdən yalnız birini öyrəndiyini nəzərə almalıdır. 5-ci sinif üçün hazırkı dərsliklər bunu nəzərə almadığından bəzən dərslik müəllimi köməksiz vəziyyətdə qoyur. Bakı Dövlət Universiteti, Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan Dillər Universiteti, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti kimi ali məktəblərin potensialının Təhsil Nazirliyi tərəfindən buna yönəldilməsi, yəqin ki, öz bəhrəsini verəcək. 

Xarici dillərin fəal mənimsədilməsi prosesinin şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərindən birbaşa asılılığını və uşaqların 7-8 yaşlarının dilöyrənmə üçün ən münbit dövr olduğunu əsas götürərək, ibtidai siniflərdə xarici dilə ayrılan saatların miqdarını həftədə ən azı 2-3 saata qaldırmağa ehtiyac duyulur. Bu məqsədlə də tədris planları ibtidai təhsil pilləsində xarici dil fənn kurikulumunun məzmun xətlərinə və standartlarına uyğunlaşdırılmalıdır.  

4. Hazırkı şəraitdə şagirdlərin davamiyyəti ilə bağlı konkret təlimatın olmaması 10-11-ci siniflərdə davamiyyətdəki sui-istifadə hallarına şərait yaradıb. Şagird hər yarımildə bir neçə dəfə məktəbdə görünürsə və bir-iki qiymət alırsa (nəzərə alaq ki, repetitorla məşğul olduqlarından onların əksəriyyəti dərsə cavab verməkdə çətinlik çəkmirlər), məktəb rəhbərliyi onu qiymətləndirməli, yuxarı sinfə keçirməli və ya buraxılış imtahanına buraxmalıdır. Eyni şəraiti 1-4 və 5-6-cı siniflərdə yeni qiymətləndirmə meyarları da yaradır. Ümumiyyətlə, buraxılış siniflərində dərsə davam etməyən və buraxılış imtahanına "qeyri-kafi" qiymətlərlə gedən şagirdlərin TQDK tərəfindən keçirilən imtahan üçün "Şagird-məzun" sisteminə daxil edilməsi, buraxılış imtahanından "qeyri-kafi" qiymət alanlara belə şəhadətnamə və attestat verilməsi hazırkı şəraitdə orta məktəblərin üzərinə ciddi məsuliyyət qoyur. Hazırda orta məktəblərin buraxılış imtahanları tam başqa bir şəraitdə aparılır, burada neqativ hallara rast gəlinməsi artıq mümkünsüzdür. Bununla belə, məzunlara ümumi orta və tam orta təhsil haqqında sənədin verilməsi üçün maksimum imkanın yaradılmasından doğan problemlərlə orta məktəblərimiz üz-üzə qalmamalı, digər tərəfdən də, orta ixtisas və ali məktəblərimizə hazırlıqsız abituriyent kütləsi axınının qarşısı alınmalıdır.

Nəzərə alsaq ki, şagirdin davamiyyət məsələsi bütövlükdə onun sağlamlığı, gələcək həyat tərzi və mövqeyi, fiziki, psixi-mənəvi-ictimai cəhətdən formalaşması üçün vacib şərtdir, "Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində tədrisin təşkili Qaydaları"nda davamiyyətlə bağlı tələbələr üçün nəzərdə tutulmuş hal müəyyən mənada ümumtəhsil müəssisələrinin fəaliyyətinə də tətbiq edilə bilər. Ölkəmizdə icbari təhsilin gerçəkləşdirilməsi şəraitində şagirdlərin davamiyyətinə nəzarət məsələsinə kompleks yanaşma mexanizminin işləməməsi və məsuliyyətin yalnız məktəblərin üstündə qalması problemi haqlı olaraq ümumtəhsil müəssisələri rəhbərləri tərəfindən dəfələrlə qaldırılıb. 

5. Tam orta təhsil haqqında attestat almış məzunların hamısına Azərbaycanın ali məktəblərinə orta təhsil sənədi ilə qəbul olunmasına şərait yaradılması ilə bağlı təhsil nazirinin müəllimlərin 14-cü qurultayındakı  təklifi vaxtında irəli sürülmüş olduğundan onun ölkə rəhbərliyi tərəfindən dəstəklənməsi və eyni zamanda geniş ictimaiyyət, valideynlər və məzunlar, orta və ali məktəblər tərəfindən adekvat qarşılanması üçün israrlı şəkildə tədbirlər görülməli, ölkənin insan resurslarının xaricə axınının gur kanallarından birinin (hələ maliyyə cəhətini demirəm) qarşısı alınmalıdır. Bunun üçün ölkə universitetləri öz elmi-pedaqoji potensialı və maddi-texniki bazasının sahmana salınması və gücləndirilməsi barədə düşünməli, planlı qəbuldan sərbəst tələbə qəbuluna keçid şəraitinə uyğunlaşmalıdırlar. Bu zaman bazar iqtisadiyyatı tələbləri öz yerində, universitetlər də orta məktəb məzunlarının ixtisas seçimində mühüm rol oynamalıdırlar. Bizdə hələlik Qafqaz Universiteti bu işi öz maraqlarına uyğun qura bilir.

6. Etiraf eləməyə məcburuq ki, yeni təlim texnologiyalarının, pedaqoji yanaşmaların, interaktiv və inteqrativ metodların tətbiqində, İKT-nin tədrisə sistemli və məqsədli şəkildə gətirilməsində  orta məktəblərimiz ali məktəblərdən öndədir. Orta məktəblərlə ünsiyyət ali məktəb auditoriyalarındakı süstlüyü, konservativliyi, ənənəvi yanaşma və metodlardan azadolma meyillərini sürətləndirə bilər. "Fəaliyyət planı"na görə, ali təhsildə ayrı-ayrı istiqamət, ixtisaslar üzrə fənn kurikulumlarının, onların məzmun xətləri, standart və alt-standartlarının hazırlanması prosesi qarşıda durur. Burada da orta və ali təhsil müəssisələrinin qarşılıqlı fəaliyyətinə ehtiyac duyulacaq. Xüsusilə də pedaqoji ali məktəblər öz fənn kurikulumlarını artıq fəaliyyətdə olan orta məktəb fənn kurikulumları ilə uzlaşdırmalıdırlar.

Həm bu istiqamətdə əməkdaşlıq, həm də pedaqoji təcrübənin səmərəli və planlı şəkildə təşkili məqsədilə aparıcı orta məktəblərimizdə pedaqoji ali məktəblərimizin uyğun kafedralarının filialının yaradılması, ali və orta təhsil pillələrinin fəaliyyətinin sıx koordinasiyası, aparıcı universitetlərimizin elmi potensialını və bazasını orta məktəblərə yönəltməkdən ötrü ərazi üzrə məktəblərin müvafiq universitetlərimizin baza məktəblərinə çevrilməsi məsələsi də, fikrimizcə, çoxdan gündəlikdə durmalıdır. Bütün dünyada geniş yayılmış bu təcrübə təhsilimizə ciddi xeyir gətirə bilər.    

7. Ayrı-ayrı təhsil şöbələri, universitetlər tərəfindən dəstəklənən şagird konfranslarına ənənəvi illik respulika şagird elmi konfransı statusu vermək lazımdır. Bu tədbir respublikamızın elmi potensialının orta məktəblərə ünvanlanmasına, orta və ali təhsil pillələri arasında əlaqələrin genişlənməsinə, yuxarı sinif şagirdlərinin düzgün peşəyönümünə xidmət etməklə yanaşı,  istedadlı orta məktəb məzunlarımızın xarici universitetlərə axınının qarşısını ala bilər.

Digər tərəfdən, hazırda fənn kurikulumlarının tələblərinə görə, şagirdlərin öz bilik, bacarıq və vərdişlərini nümayiş etdirməsi müasir dərsin əsas qayəsidir. Hər hansı interaktiv (müasir) dərsin strukturunda "Yaradıcı tətbiqetmə" mərhələsinə ciddi önəm verilir. Müxtəlif səviyyələrdə, xüsusən də universitetlərin təşkilatçılığı ilə keçirilən şagird elmi konfransları əsl yaradıcı tətbiqetmə meydanı, şagird elmi layihələrini təqdimetmə kürsüsü rolunu oynayar. 

8. Yuxarı sinif şagirdlərinin tam orta təhsil pilləsində diferensiallaşdırılmış tədris proqramları, planları və dərslik vəsaitləri ilə məşğul olmaları üçün ali məktəblərimizin və AMEA-nın ayrı-ayrı institutlarının elmi potensialının və maddi-texniki bazasının orta məktəblərə yönəldilməsi. Burada söhbət təkcə elmi-metodiki dəstəkdən getmir, ali məktəblər və elmi-tədqiqat institutları öz bazasını yuxarı sinif şagirdlərinin istifadəsinə verməyə hazır olmalıdırlar. AMEA-nın prezidenti, hörmətli akademikimiz Akif Əlizadənin müəllimlər qurultayında söylədiyi fikirlər buna hamımızda əminlik yaradıb.

"Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası"nın həyata keçirilməsi ilə bağlı "Fəaliyyət Planı"nın 1-ci bölməsində ölkə ali təhsil müəssisələrinin təhsil-tədqiqat-innovasiya mərkəzlərinə çevrilməsi, 3-cü bölməsində universitetlər üçün kampusların yaradılması, 5-ci bölməsində dövlət büdcəsi vəsaitindən istifadə olunmadan məqsədli kapital fondlarının yaradılmasının stimullaşdırılması nəzərdə tutulur. Fikrimizcə, paytaxtda və iri şəhərlərimizdə müxtəlif yönümlü universitetlərin bazasında yaradılacaq təhsil-tədqiqat-innovasiya mərkəzləri və kampuslara təmayüllü lisey və gimnaziyalarımızın şaquli və üfiqi inteqrasiyası barədə ciddi düşünməliyik. Bu inteqrasiya və koordinasiya məsələlərinə hazırlığa "Fəaliyyət Planı"nda göstərilən müddətləri gözləmədən start verməliyik. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondu Himayədarlar şurasının yaradılacaq təhsil-tədqiqat-innovasiya mərkəzləri və kampuslarda yaradıcı gənc nəslin tərbiyəsi və formalaşdırılmasına xidmət edə bilən Bilim mərkəzlərinin təşkilinə dəstək verəcəyinə inanırıq.

9. Bölgələrdə və elə paytaxta yaxın ərazilərdə yerləşən qaçqın məktəblərinin aparıcı Bakı məktəblərinin və universitetlərimizin himayəsinə verilməsi və onlarla tərəfdaşlığın təmin olunması da vacibdir. Bu yönümdə Bakı Slavyan Universitetinin və son bir ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondunun fəaliyyəti diqqəti cəlb edir. İstedadlı şagirdlərin elmi konfrans və layihələrə, məktəblərin isə "Qardaşlaşmış məktəblər" layihəsinə qoşulmasına dəstək, alimlərin, diplomatik korpusların nümayəndələrinin bölgələrin  ümumtəhsil müəssisələrinə göndərilməsi, rayon məktəbləri şagirdləri üçün videomühazirələrin təşkili gözəl təşəbbüsdür.

Bu il möhtərəm Prezidentimizin təşəbbüsü ilə yuxarı sinif şagirdləri üçün "Ölkəmizi tanıyaq" layihəsi reallaşdı. Universitetlərimiz bölgələrin icra hakimiyyətləri ilə birgə analoji "Universitetlərimizi tanıyaq" layihəsi təşəbbüsündə olsalar, bundan  yaxşı faydalanarlar. Məncə, intensiv fəaliyyəti ilə seçilən Bilik Fondu bu layihənin koordinatoru ola bilər. Bu, həm də ötən dərs ilinin sonunda Təhsil Nazirliyi tərəfindən universitetlərə tövsiyə olunan "İxtisas seçimi" layihəsinin gerçəkləşməsinə xidmət edər.

10. Son illər sinif otaqlarına test vəsaitlərinin fəal yol tapması, müəllimlərin özlərinin də repetitorluğa meyilliyinin çoxalması xüsusən yuxarı siniflərdə şagirdlərin sinifdənxaric oxu və yazılı nitq vərdişlərinin zəifləməsinə səbəb olduğundan bu sahədə ciddi addımlar atmaq zərurəti gündəmə gəlib. Hörmətli nazirimizin dəstəklədiyi "110 kitab layihəsi" buna bariz sübutdur. Fikrimizcə, fakültativ və fərdi məşğələlərdən birinə dərs statusu verməklə "Sinifdənxaric oxu və bədii qiraət" fənninin tədrisinə ehtiyac yaranıb. Nəzərə alsaq ki, "Ədəbiyyat" kurikulumunun tətbiqi məktəblər üçün vahid "Ədəbiyyat" proqramını istisna edir və hələ ki, bu fənn üzrə dərsliklər yazan müəlliflərə əsərlərin təxmini və ya dəqiq siyahısı ilə bağlı hər hansı bir tövsiyə edilməyib, bu şəraitdə yuxarıda verdiyimiz təklifin gündəliyə gəlməsi başadüşüləndir. Elə qonşu Rusiyada da prezident tərəfindən orta məktəblər üçün bədii ədəbiyyat siyahısının təklif olunması təsadüfi deyil.    

11. Orta məktəblərimizə əlavə təhsil xidmətləri göstərmək hüququ verildiyindən dərsdənsonrakı vaxtlarda hazırlıq kurslarının təşkili kütləvi repetitor xidmətinin qarşısını ala və şagirdlərin əlavə hazırlığının məktəb proqramına uyğun təşkilinə şərait yarada bilər. Bu xidmətlərin təşkilində məktəblərə təşkilati və maliyyə sərbəstliyinin verilməsi pedaqoji kadr potensialının məktəb rəhbərliyi tərəfindən düzgün istifadəsinə, müəllimlərin sosial şəraitinin yaxşılaşmasına, eyni zamanda universitetlərin qabaqcıl alimlərinin məktəb və liseylərimizin istedadlı şagirdləri ilə məşğələlərə cəlb olunmasına xidmət edər.

12. Son günlər Təhsil Nazirliyinin təşəbbüsü ilə Bakı Şəhəri üzrə  Təhsil İdarəsinin məsul işçiləri pedaqoji ixtisaslar verən ali məktəblərimizin buraxılış kurs tələbələri ilə görüşlər keçirir, hazırlıqlı məzunların (söhbət xüsusilə rus bölməsinin "İbtidai sinif müəllimi" ixtisasından gedir) məhz məktəblərə üz tutması üçün universitetlərlə əməkdaşlıq etməyə çalışırlar. Fikrimizcə, bu işin ardıcıl və sistemli şəkildə aparılmasına böyük ehtiyac var; elə bu tədbirin özü də Bakı təhsili və respublika universitetləri arasında yaxşı bir körpüdür.

İcrası 2009-cu ildə tamamlanmış və istedadlı uşaqlara qayğının artırılmasını hədəf götürmüş Dövlət Proqramında aparıcı ölkə universitetləri nəzdində onların  təmayüllərinə uyğun lisey və gimnaziyaların təşkili planlaşdırılsa da ali məktəblərimizin əksəriyyəti vaxtında bu fürsətdən yararlana bilmədilər. Hazırda Təhsil Nazirliyinin rəhbərliyi yenidən bu məsələni gündəmə gətirdiyi bir şəraitdə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi ilə universitetlərimizin sıx əlaqələrinə ehtiyac artır. 

Fikir və mülahizələrimiz müasir şəraitdə ali və orta təhsilimizin koordinasiyası üçün vacib olan bəzi məsələlərə toxundu. Bu canlı və çoxcəhətli prosesin tam əhatə olunması və praktiki şəkildə realizasiyası isə yeni yanaşmalara və innovasiyalara qadir təcrübəli və gənc mütəxəssislərin səylərinin bir məcraya yönəldilməsindən çox asılıdır.

 
 
 
Səhifənin başına qalx "Pedaqoji yazılar" bölməsinə get Nömrənin müdəricatına dön Səhifənin başına qalx
 

AZƏRBAYCANIN TƏHSİL NAZİRLƏRİ

 

DÜNYA UNİVERSİTETLƏRİ

 

DÜNYA TƏHSİLİ

 

700 BAL TOPLAYANLAR

 
 
 

Copyright  ©  All Rights Reserved.
Created and supported by Mehman Shafagatov