Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

ARXİV

8 Avqust 2015 - №29

 

İnformatikadan dərs nümunəsi

 

Nüşabə ƏMİROVA,
Lerik rayonu, Ə.Musayev adına Vizəzəmin kənd tam orta məktəbinin riyaziyyat-informatika müəllimi
 

V SİNİF

Dərsin mövzusu: Alqoritm.

Standart: 2.2.1. Alqoritmin təsvir üsullarını izah edir

Dərsin məqsədləri: -  Alqoritm anlayışını izah etmək;

- alqoritmi addımlarla yazmaq;

- addımlarla yazılmış alqoritmi icra etmək;

- alqoritmi sözlərlə təsvir etmək.

Fənlərarası inteqrasiya: riyaziyyat 2.1.1, texnologiya 3.1.1, fiziki tərbiyə 1.2.1.

İş formaları: kiçik qruplarla iş, bütün siniflə iş, cütlərlə iş.

İş üsulları: beyin həmləsi, klaster, müzakirə.

Resurslar: dərslik, iş vərəqləri, kompüter, krossvord olan A4 vərəqləri, özünüqiymətləndirmə vərəqləri.

Dərsin gedişi: Lövhədə qabaqcadan A4 formatlı kağızda hazırladığım krossvordu asıram:

 

(Üfiqi)

1.Qrafın oxşadığı obyekt.

2.Hesablamalar aparmaq üçün proqram.

3.Faylları özündə qruplaşdıran obyekt.

4.Kompüterdə informasiyaları emal edən qurğu.

5.Kompüterin əsas daxiletmə qurğusu.

6.İnformasiyanın xassələrini öyrədən fənn.

7.Qrafik redaktor.

8.Kompüterin əsas xaricetmə qurğusu.

Şagirdlər bir-bir gəlib krossvordu doldururlar. Sinfə müraciət edirəm:

-Uşaqlar, yəqin ki, bugünkü mövzumuzun adını özünüz deyə bilərsiniz. Şagirdlərdən "Alqoritm" cavabını aldıqdan sonra lövhədə dairə çəkib, içində "Alqoritm" sözünü yazıram. Klaster üsulundan istifadə edib şagirdlərdən alqoritmə dair ibtidai siniflərdən bildikləri əsas anlayışları şaxələrdə yazmağı xahiş edirəm.

Şagirdlərdən "Çayın dəmlənməsi" zamanı yerinə yetirilən hərəkətlər ardıcıllığını soruşuram. Şagirdlərin diqqətini dərslikdəki şəklə cəlb edib, suallar verirəm:

- Uşaqlar, quş yuvasını nəyin əsasında yığırlar?

- Bu sxemdən siz də istifadə edə bilərsinizmi?

Cavablar alındıqdan sonra tədqiqat sualı qoyuram.

Tədqiqat sualı: Görüləcək işin planını necə qurmaq olar?

Şagirdləri 4 qrupa bölüb yazılmış iş vərəqləri paylayıram.

I qrup. Paint proqramında aşağıdakı şəkil çəkilib. Onun çəkilmə ardıcıllığını yazın.

 

II qrup. Binanın tikilib istifadəyə verilməsi üçün hərəkətlər ardıcıllığını yazın. 

 

III qrup. Təyyarənin düzəldilib uçuşa buraxılması üçün hərəkətlər ardıcıllığını yazın. 

IV qrup. Mətn redaktorda aşağıdakı sənəd hazırlanıb.

 

Cırtdanın evi.

Onun hazırlanması üçün hərəkətlər ardıcıllığını yazın.

Verilən vaxt bitdikdən sonra hər qrupun lideri qrupun işini təqdim edir.

Müzakirə aparılır. Digər qrupların və müəllimin sualları cavablandırılır.

Qruplara aşağıdakı suallar verilir:

I qrupa: - Şəklin çəkilməsində hansı alətlərdən istifadə edilib?

- Neçə addım alındı?

II qrupa: - Çertyoju çəkməmiş binanı tikmək olarmı?

- Nə üçün əvvəlcə özül tökmək lazımdır?

- Addımların sayı arta bilərmi?

III qrupa: - Maketini yoxlamadan təyyarəni düzəltmək olarmı?

- Addımların yerini dəyişsək nəticə eyni olarmı?

IV qrupa: - Fiqurları haradan tapmaq olar?

- Addımların sayını azaltmaq olarmı?

- Bütün hallarda hərəkətlər ardıcıllığının yerinə yetirilməsində bir məqsəd varmı?

Ümumiləşdirmə aparılır:

Qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün yerinə yetirilən hərəkətlər ardıcıllığına alqoritm deyilir. Alqoritmdə hər bir bitkin hərəkət addım, yaxud alqoritmin addımı adlanır.

İstənilən hərəkətlər ardıcıllığına alqoritm demək olmaz. Hərəkətlər ardıcıllığının alqoritm olması  üçün hər bir hərəkət dəqiq və konkret, onların sayı sonlu olmalıdır.

"Alqoritm" sözünün mənşəyi barədə məlumat verilir.

Düzbucaqlının perimetrini P=2•a+2•b düsturu ilə hesablamaq üçün alqoritm şagirdlər tərəfindən lövhədə yazılır:

1. Düzbucaqlının tərəfinin uzunluğunu (a və b) müəyyən etmək.

2. Birinci tərəfi 2-yə vurmaq: 2•a.

3. İkinci tərəfi 2-yə vurmaq: 2•b.

4. 2-ci və 3-cü addımların nəticəsini toplamaq: P=2•a+2•b.

Sinfə müraciət olunur:

- İndiyə qədər dərsliyinizdə rast gəldiyiniz alqoritmlərin icrası kim üçün nəzərdə tutulub? (şagirdlər üçün);

- Aşağıdakı alqoritmə uyğun ifadə yazılmış bəndi tapın (dərslikdən).

1. 134-dən 45 çıxın.

2. Alınmış nəticəni 4-ə vurun.

3. Alınmnış nəticəni 2-yə bölün.

4. Alınmış nəticəni bir vahid artırın.

A) 134-454:2+1                                       B) (134-45)•(4:2+1)

C) (134-45)•4:2+1                                   D) 134-454:2-1.

Aşağıdakı  alqoritmin Paint proqramında icrasından sonra nə alınacaq?

1. Düzbucaqlı alətini seç.

2. Fiqur çək.

3. İçini sarı rənglə boya.

4. Ellips alətini seç.

5. Göy rəngi seç.

6. Göstəricini əvvəl çəkilmiş şəklin ortasına gətir.

7. Fiquru çək. 

Şagirdləri cütlərlə kompüter qarşısında əyləşdirib Word mətn redaktorunda düzbucaqlının perimetrini P=2•(a+b) düsturu ilə hesablamaq üçün alqoritm yazmağı tapşırıram.

Qiymətləndirmə: Qruplarla iş zamanı qrupların işi aşağıdakı meyarlarla qiymətləndirilir:

Qrup işinin qiymətləndirilməsi 

Fərdi özünüqiymətləndirmə 

 Ev tapşırığı: müxtəlif fənlərə aid alqoritmlər qurmaq.

 
 
 
Səhifənin başına qalx "Pedaqoji yazılar" bölməsinə get Nömrənin müdəricatına dön Səhifənin başına qalx
 

AZƏRBAYCANIN TƏHSİL NAZİRLƏRİ

 

DÜNYA UNİVERSİTETLƏRİ

 

DÜNYA TƏHSİLİ

 

700 BAL TOPLAYANLAR

 
 
 

Copyright  ©  All Rights Reserved.
Created and supported by Mehman Shafagatov