Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

ARXİV

22 Avqust 2015 - №31

 

İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə ilə qurulan fəal dərs nümunəsi

 

Leyli ƏLİYEVA,
İmişli şəhər A.Eminov adına 7 nömrəli tam orta məktəbin müəllimi
 

Müasir dövrdə məktəbdə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə etməklə  dərslərin qurulması şagirdlərdə marağı artırır. Müəllim kimi biologiya fənninin öyrənilməsi, sevdirilməsi əsas vəzifəmdir. Artıq şagirdlərdə müstəqil işləmək bacarığı olduğundan, dərs zamanı verilən tapşırıqlar qruplar tərəfindən çətinlik çəkilmədən cavablandırılır. Hər bir müəllim keçdiyi mövzunu daha maraqlı etmək üçün dərsə yaradıcı yanaşmalıdır. Mən belə yanaşma ilə keçdiyim bir "açıq dərs"in icmalını təqdim edirəm. 

Biologiya fənni

VI sinif 

Mövzu: Heyvanların orqanları və orqanlar sistemi.

Standart: 1.1.2; 2.2.1

Məqsəd: a) heyvanların orqanlar sisteminin quruluşunu təsvir edir.

b) heyvanların orqanlar sisteminin  funksiyalarını   sadalayır.

İnteqrasiya:   həyat bilgisi: 1.2.1

Coğrafi obyektləri (dağ, təpə, düzənlik, çay, göl) əlamətlərinə görə fərqləndirir.

Dərsin tipi:  İnduktiv.

İş forması: Böyük qruplarla iş, kiçik qruplarla iş.

Üsul: Beyin həmləsi, rollu oyun,   

Resurslar: kitab, tablo, iş vərəqi, marker,  İKT. 

Fəal-interaktiv dərsin birinci mərhələsi motivasiyadır. Dərsin sonrakı gedişi motivasiyadan çox asılıdır. Motivasiya məqsədəuyğun olmalı və şagirdlərdə dərsə maraq oyatmalıdır. Bu dərsdə motivasiyanı fərziyyə ilə başlayıram. "Uşaqlar, dərsə gələrkən  əlimdə içərisində balıq olan  şüşə vardı. Balığın o qədər hərəkətli olmasını heç görməmişdim. Qəfil əlimdən şüşə qabı yerə saldım. Bir müddət balıq hərəkət etdi. Sonra isə onun hərəkətsizliyini gördüm (bu anda balığı göstərirəm). Sizcə,  balığa nə oldu?". Şagirdlər müxtəlif fikirlər irəli sürürlər. "Balığa şüşə batdı", "Yerə düşdüyünə görə", "Balığın hərəkətli olması üçün suya ehtiyacı var"  kimi fikirlər səslənir.  Mövzunun adını  bu qayda ilə aldıqdan sonra şagirdlərə müraciət edib, BİBÖ cədvəlinə əsaslanaraq dərsə başlayıram. Cədvəlin  "bildiklərim" qrafasında şagirdlər bildiklərini qeyd edirlər. 

 

Şagirdlər orqanların adlarını sadalayırlar. Sonra onlara suallarla müraciət edirəm:

- Orqanlar hansı funksiyanı yerinə yetirir?

Onlar arasında hansı əlaqələr var?

Tədqiqat sualı:

Orqanlar sisteminin heyvan orqanizmində quruluşu və funksiyası nədən ibarətdir?  

II. Tədqiqatın aparılması:

Şagirdləri  qruplara bölürəm:

1. Orqanlar  qrupu.

2. Sistem qrupu.

3. Vəhdət qrupu.

4. Rollu oyun qrupu.

Şagirdlər hissə-hissə mövzu ilə tanış olub paylanan iş vərəqi üzrə tədqiqatlarını aparırlar.

 İş vərəqi 1

 

 Balıqda, itdə, qurdda, çəyirtkədə orqanlar sistemini  təsvir edin.              

                      İş vərəqi 2

 

Həzm sisteminin quruluşuna aid olan orqanları seçib yazın.

(Ağciyərlər, böyrək, ürək, mədə, öd kisəsi, qaraciyər, nazik bağırsaq, qida borusu, qəlsəmə, çinədan, udlaq, ağız, göz, burun).

 

İş vərəqi 3

  

Qan-damar sisteminin quruluşunu izah etməklə onların tənəffüs orqanı ilə əlaqəsini müəyyənləşdirin.  Bu bölməni http://skoool.edu.az/biology59.htm saytına daxil olub izah edirəm.  

 

İş vərəqi 4

 

 

Orqanlar sisteminin adlarını yazaraq onlara aid orqanları müəyyən edin və rollu oyun hazırlayın. 

A. Həzm sistemi.

B. İfrazat sistemi.

C. Qan-damar sistemi.

D. Dayaq-hərəkət sistemi.

E. Tənəffüs sistemi.

1.agciyərlər. 2.ürək 3.əzələlər. 4.bağırsaqlar. 5.qəlsəmələr. 6.mədə. 7.damarlar. 8.skelet.  9.sidik kisəsi.  10.traxeya.  11.böyrəklər. 

III. İnformasiya mübadiləsi:

Hər qrup lövhədə işlərini asaraq təqdim edirlər.

Rollu oyun hazırlayan şagirdlər orqanların həm əhəmiyyətini qeyd edir, həm də hər biri ayrılıqda özlərini daha vacib sayırlar. Müəllim şagirdləri alqışlayıb  bu fikrə münasibət bildirmək üçün sinfə müraciət edərək növbəti mərhələyə keçir. 

IV. İnformasiya müzakirəsi:

Təqdimatdan alınan cavablara əsaslanaraq əvvəldən hazırlanmış BİBÖ cədvəlinə  nəzər yetirilir və tamamlanmamış cədvəl tamamlanır.

 

V. Nəticə və ümumiləşdirmə:

Müəllim şagirdlərin diqqətini tədqiqat sualına yönəldir. Şagirdlərin cavablarına əsaslanaraq səslənməyən cavablar bir daha yada salınır və nəticə çıxarılır: - Deməli, istifadə olunan cədvəldən görünür ki, orqanizmlərdə bütün orqanlar vahid sistem altında işləyir.

 

VI. Yaradıcı tətbiqetmə:

Yaradıcı tətbiqetməni Veb 2.0 alətlərindən biri olan Learningapss.org proqramında hazırladığım "Biliklərimizi təkmilləşdirək" adlı milyonçu oyunu formatında qurulmuş interaktiv oyun əsasında təşkil edirəm.

 

VII. Qiymətləndirmə: 

Qiymətləndirmə cədvələ əsaslanaraq aparılır.   

 

Ev tapşırığı  kimi şagirdlərə esse yazmağı tapşırıram. "Balığın hansı orqanını inkar edib və ya əlavə etməklə onu quruda və havada təsəvvür etmək olar". Bu esseden əlavə şagirdlərə onlinequzcretor.com saytında hazırladığım maraqlı bir testi oynamağı tapşırıram. Bütün şagirdlər hamısı eyni vaxtda bu oyunu oynayır və öz reytinqlərini görmüş olurlar.

 

 
 
 
Səhifənin başına qalx "Pedaqoji yazılar" bölməsinə get Nömrənin müdəricatına dön Səhifənin başına qalx
 

AZƏRBAYCANIN TƏHSİL NAZİRLƏRİ

 

DÜNYA UNİVERSİTETLƏRİ

 

DÜNYA TƏHSİLİ

 

700 BAL TOPLAYANLAR

 
 
 

Copyright  ©  All Rights Reserved.
Created and supported by Mehman Shafagatov