455 elmi əsər işıq üzü görüb


AMEA Naxçıvan Bölməsi 2018-ci ilin birinci yarısında bir sıra yeni uğurlar əldə edib.

 

Qeyd edək ki, hesabat ilində Bölmədə 6 elmi istiqamət üzrə 7 mövzunu əhatə edən 36 iş 84 mərhələdə yerinə yetirilib. Tədqiqatlarda 2 akademik, 4 müxbir üzv, 6 elmlər dоktоru, 50 fəlsəfə dоktоru, 1 doktorant, 21 dissertant iştirak edib.

 

Bölmə əməkdaşlarının 455 elmi əsəri (14 monoqrafiya, 10 kitab, 305 məqalə, 123 konfrans materialı, 3 tezis) nəşr edilib. Əsərlərdən 2 monoqrafiya, 52 elmi məqalə və 48 konfrans materialı olmaqla 102 əsər xaricdə çap olunub. Elmi məqalələrdən 11-i impaktfaktorlu jurnallarda işıq üzü görüb.

 

Bundan əlavə, humanitar və ictimai elmlər seriyası üzrə “Xəbərlər”  və “Axtarışlar” jurnallarının iki nömrəsi çapdan çıxıb. “Qarabağlar Türbə Kompleksi” kitabı üç dildə (Azərbaycan, ingilis və rus dillərində) çap olunub. 2018-ci ilin birinci yarısında “Naxçıvan coğrafiyası” kitabının ikinci cildi hazırlanaraq çapa təqdim edilib. Bölmə əməkdaşları tədqiqat dövründə 4 patent təqdim ediblər.

 

Bölmədə yerinə yetirilən iki qrant layihəsinə 2018-ci ilin ilk aylarında yekun vurulub. Biri beynəlxalq olmaqla, iki qrant layihəsinin icrası davam etdirilir.

 

Birinci yarımildə Bölmənin Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü Əliəddin Abbasov və həmin institutun “Hidrogeologiya və mineral sular” laboratoriyasının rəhbəri, kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Fizzə Məmmədovanın “Təbii suların geokimyası və Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılma xüsusiyyətləri” kitabı 38-ci Beynəlxalq Paris Luvr kitab sərgisinin qızıl medalına və Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri Sərgisində keçirilən V Beynəlxalq Moskva Təhsil sərgisinin diplomuna, həmçinin kimya üzrə fəlsəfə doktoru Fizzə Məmmədova Rusiya Təbiətşünaslıq Akademiyasının professoru, “Elmin qızıl fondu” milli proqramı çərçivəsində Rusiya Təbiətşünaslıq Akademiyasının “Əməkdar elm və texnika xadimi” fəxri adına və Beynəlxalq Birləşmiş Elmlər Akademiyasının üzvü diplomuna layiq görülüb. Elmi əməkdaşlardan  kimya üzrə fəlsəfə doktoru Günel Məmmədova İngiltərənin Kembric Skolars Pablişinq nəşriyyatının “Qeyri üzvü kimya” jurnalının məsləhətçi redaksiya heyətinin üzvü və Çinin Hangzhou şəhərində keçirilən “Ətraf mühit və geoelm” beynəlxalq konfransına rəyçi, Beynəlxalq Seolit Assosiasiyasına üzv seçilib, Patent və əmtəə nişanları mərkəzi tərəfindən keçirilən ixtiraçılıq sahəsində beşinci respublika müsabiqəsində yer tutub və mükafatlandırılıb. Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Əfruz Nəsirova uğurlu fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən diplom və mükafata layiq görülüb, eyni zamanda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının fəxri fərmanı, biologiya üzrə elmlər doktoru Fatmaxanım Nəbiyeva AMEA Naxçıvan Bölməsinin fəxri fərmanı ilə təltif ediliblər.