15 İYUN - MİLLİ QURTULUŞ GÜNÜ

Heydər ƏLİYEV, ümummilli lider: “Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədi olacaqdır, sarsılmaz olacaqdır, dönməz olacaqdır və Azərbaycanın bugunkü gənc nəsli gələcək Azərbaycanı daha da yüksəklərə qaldıracaqdır”.

 15.06.2021 | 09:11