Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında məktəb-valideyn əlaqələrinin düzgün qurulması mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu işdə məktəb rəhbərliyinin və müəllimlərin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Maraqlıdır, görəsən, məktəb-valideyn əlaqələri təhsil ocaqlarımızda hansı formada qurulur? "Xüsusi reportaj" növbəti buraxılışında bu suala cavab axtarıb.