Azərbaycan Dillər Universitetində (ADU)  fəaliyyət göstərən Germanistika İnstitutunun təşkilatçılığı ilə ““Nibelunqlar nəğməsi” və “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının müqayisəli təhlili” mövzusunda “dəyirmi masa” keçirilib.

 

Açılış nitqində Almaniyanın Vürsburq Universitetinin və ADU-nun professoru, Osvold fon Volkenştayn Cəmiyyətinin prezidenti, xanım Ziglinde Hartman “Nibelunqlar nəğməsi” və “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının müqayisəli şəkildə öyrənilməsinə həsr olunmuş simpoziumlar barədə məlumat verib. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının orijinal nüsxəsinin Drezden kitabxanasında saxlanıldığını qeyd edən Z. Hartman dastanın öyrənilməsində əvəzsiz rolu olan tanınmış türkoloqlardan söz açıb.

 

 ADU-nun rektoru, akademik Kamal Abdulla Germanistika İnstitutunun fəaliyyətində “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının öyrənilməsinə xüsusi yer veriləcəyinə inamını ifadə edib. O, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının rus, ispan, yunan dastanları və digər xalqların eposları ilə müqayisəsinin gələcəkdə görüləcək işlərdən biri olduğunu və bu addımın abidələrin daha dərindən öyrənilməsinə imkan yaradacağını qeyd edib. Bakıda və Mayns şəhərində alman və azərbaycanlı alimlər tərəfindən çap olunmuş nəşrlərin əhəmiyyətindən bəhs edən akademik K. Abdulla gələcəkdə təşkil olunması nəzərdə tutulan konfranslar barədə məlumat verib.

 

“Dəyirmi masa” müzakirələrlə yekunlaşıb.