Qiymətləndirmə qaydalarında dəyişiklik

Qiymətləndirmə qaydalarında dəyişikliyi ümumi və məktəbəqədər təhsil şöbəsinin əməkdaşı Gülarə Xudiyeva şərh edir.

 18.02.2020 | 15:22