Qiymətləndirmə qaydalarında dəyişikliyi ümumi və məktəbəqədər təhsil şöbəsinin əməkdaşı Gülarə Xudiyeva şərh edir.