Müəllimlik sənətini, müəllimin işini, zəhmətini həmişə yüksək qiymətləndirmişəm. Hesab edirəm ki, cəmiyyət haradan olursa-olsun, nədən olursa-olsun kəsib təhsilə xərcləməli, gənc nəslin təhsilinə, müəllimə kömək etməlidir. Bu, mənim prinsipial mövqeyimdir.

 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin

12 fevral 1995-ci ildə ölkənin təhsil işçilərinin

bir qrupu ilə görüşündəki çıxışından