Azərbaycan 64 ölkə arasında 53-cü yerdədir
 
İlk dəfə olaraq İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının (İƏİT) Beynəlxalq Şagirdlərin Qiymətləndirilməsi Proqramı (PISA) bütün dünyada 15 yaşlı uşaqların yaradıcı düşüncə bacarıqlarını ölçüb. Hansı ölkələrdə və iqtisadiyyatlarda şagirdlər  ən yaxşı performans göstərirlər?
 
Hesabata əsasən aşağıdakı ölkələrin 15 yaşlıları daha üstün mövqeyə malikdir:
1. Sinqapur 
2. Koreya 
3. Kanada 
4. Avstraliya 
5. Yeni Zelandiya 
6. Estoniya 
7. Finlandiya 
8. Danimarka 
9. Latviya 
10. Belçika 
 
İƏİT qeyd edir ki, təhsil sistemləri üçün yaradıcı düşüncəni təşviq etmək vacibdir, çünki o, öyrənmə üçün güclü bir sürücü ola bilər. 
 
Yaradıcılıq da vacibdir, çünki bugünkü iş bazarında rutin bacarıqlar avtomatlaşdırmaya daha həssasdır.
 
Oruc MUSTAFAYEV