"Ədiblər" layihəsinin növbəti buraxılışı Xalq yazıçısı İsa Hüseynov haqqındadır.