“Clarivate Analytics” şirkəti ilə əməkdaşlıq növbəti 3 il ərzində davam etdiriləcək.