"Ədiblər" layihəsinin növbəti buraxılışı görkəmli dramaturq İlyas Əfəndiyev haqqındadır.