Bakı şəhəri ilə Ankara, İstanbul və İzmir şəhərlərinin ümumi təhsil müəssisələri arasında münasibətlər daha da inkişaf etdirilir.