AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin Əlyazmalar Fonduna Naxçıvan Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən 24 yeni əlyazma və çap kitabı daxil edilib.

 

Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə bölmənin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev tariximizin həqiqi yaddaş reallığını özündə əks etdirən qədim əlyazma və çap kitablarının əvəzsiz rolundan danışıb. Bildirib ki, qədim əlyazmalar mənsub olduğu xalqın keçmişini, mədəni həyatını, tarixini yaşadır; Onlar gələcək nəsillər üçün də qiymətlidir.

 

Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən əldə olunan kitabların qurumun Əlyazmalar Fonduna hədiyyə edilməsini yüksək dəyərləndirən İsmayıl Hacıyev milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunub saxlanılması və təbliği istiqamətində muxtar respublika sakinləri ilə yanaşı, Əməkdar mədəniyyət işçisi Akif Hacıyevin xidmətlərini xüsusi vurğulayıb. Qeyd edib ki, onun topladığı kitablar arasında XX əsrin əvvəllərinə aid daha çox əsərlər var ki, bu da fondun zənginləşməsinə xidmət edir.

 

Tədbirdə Naxçıvanın Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova çıxış edərək bildirib ki, yazılı abidələr təkcə xalqımızın deyil, Yaxın və Orta Şərqin ictimai-siyasi vəziyyətini, elmi-mədəni mühitini öyrənmək baxımından dəyərli mənbələrdir. Zəngin və əhatəli kitab xəzinəsi təkcə Azərbaycan üçün deyil, ümumilikdə bəşər sivilizasiyasının və dünya tarixinin araşdırılmasında əhəmiyyətlidir.

 

N.Qədimova qeyd edib ki, tarixi və mədəni əhəmiyyət kəsb edən eksponatların, həmçinin qədim əlyazma və kitab nümunələrinin muzeylərə və elmi-tədqiqat müəssisələrinə hədiyyə edilməsi muxtar respublikada qədim tariximizə, zəngin mədəniyyətimizə göstərilən diqqət və qayğının əməli nəticəsidir.

 

Daha sonra Əlyazmalar Fondunun direktoru, filologiya üzrə elmlər doktoru Fərman Xəlilov hədiyyə olunan Azərbaycan, ərəb və fars dillərində 24 adda əlyazma və çap kitabı ilə bağlı iştirakçılara məlumat verib.