Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun mütəxəssisləri ölkədə baş verən təbii fəlakətləri iqtisadi-coğrafi istiqamətdə tədqiq edirlər.

 

Belə ki, respublika ərazisində təbii fəlakətlər, onların nəzəri və metodoloji əsasları, başvermə səbəbləri, vurulan ziyanlar və qarşısının alınma tədbirləri araşdırılıb. Həmçinin, təbii fəlakətlərin sənaye, kənd təsərrüfatı, turizm və nəqliyyat-kommunikasiya sisteminə təsiri öyrənilib, irimiqyaslı xəritələr işlənilib.

 

Hazırda elmi araşdırmalar davam etdirilir.