Fənarə Abbasova: “Hər dərsim mənim üçün ilk dərs kimidir”


Müəllim ömrünü bəzən yanar  şama bənzədirlər. Şam yandıqca ətrafa işıq saçdığı kimi bu peşənin sahibləri də özlərini şam kimi əridərək ətrafı nurlandırmaqla  neçə-neçə insanın həyat yolunu işıqlandırırlar. Böyüməkdə olan gənc nəclin təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olan Fənarə Abbasova da ömrünün 40 ilini uğurlu pedaqoji fəaliyyəti ilə balaca fidanların yüksək savad almasına həsr edən məhz belə pedaqoqlardan biridir. O, 1959-cu ildə Xanlar rayonunun (indiki Göygöl) Qarabağlar kəndində anadan  olub. Məhsəti Gəncəvi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji Məktəbini, daha sonra  Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (indiki Gəncə Dövlət Universiteti) ibtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası fakültəsini bitirib. İlk əmək fəaliyyətinə 1978-ci ildə Qarabağlar kəndində ibtidai sinif müəllimi kimi başlayıb. Ailə vəziyyəti ilə bağlı Bakıya köçən Fənarə müəllim  buradakı 272 və 158 nömrəli tam orta məktəblərdə çalışıb. 1992-ci ildən isə taleyini Bakıdakı 286 nömrəli tam orta məktəblə bağlayıb. 

 

“Uşaqları çox sevirəm. Bu sevgi, eyni zamanda müəllimlik sənətinə olan heyranlığım məni həmin peşəyə ürəkdən bağlanmağıma səbəb oldu”, - deyir Fənarə müəllim. Onun ibtidai sinif müəllimi kimi fəaliyyəti dövründə 8 buraxılışı olub. Şagirdlərinin,  demək olar ki, böyük əksəriyyəti ölkəmizin  müxtəlif ali məktəblərində təhsil alıblar. 

 

İbtidai sinif  təhsilin təməli olduğundan onun bünövrəsinin sağlam qoyulması müəllimdən, ilk növbədə, savad və yüksək  peşəkarlıq tələb edir. Bunu yaxşı bilən təcrübəli pedaqoq öz fəaliyyətini günün tələbləri səviyyəsində qurur. Dərslərində müasir təlim metodlarından səmərəli şəkildə istifadə edən F.Abbasova bu günün şagirdlərinin  oxumağa, bilik, informasiya əldə etməyə maraqlı olduqlarını söyləyir: “Artıq 40 ildir ki, müəllimlik fəaliyyəti ilə məşğulam. Bu illər ərzində neçə-neçə şagirdin ilk müəllimi olmuşam. Yaxşı  bilirəm ki,  böyüməkdə olan nəslin  savadlı, bacarıqlı,  eyni zamanda gələcəkdə əsl vətəndaş kimi formalaşması biz ibtidai sinif müəllimlərindən asılıdır. Məhz hər bir şagirdi anlamaq, yüksək bilik  vermək, onlarda bacarıq və yaradıcılıq qabiliyyətini formalaşdırmaq olduqca vacib amildir. Onu da xüsusi qeyd edim ki, yeni təlim metodları təhsilin məzmununu daha yaxşı mənimsəmək və şagirdlərin təfəkkür prosesini inkişaf etdirmək baxımından çox faydalıdır. Mən də bir müəllim kimi yeni texnologiyalardan istifadə edərək dərslərimi  daha maraqlı etməyə çalışır,  şagirdlərimi  sağlam mühakimələr irəli sürməyə sövq edirəm”. 

 

Müasir təhsilə  verilən tələbləri yaxşı bilən pedaqoq  dərslərini  tam fəallıq şəraitində keçir. Belə ki, dərslərində onunla bərabər  şagirdlər də yaradıcılıq axtarışında olur ki, bu da son nəticədə  uşaqlarda müstəqil düşüncə tərzi formalaşdırır və onlarda təşəbbüskarlığa, yeniliyə meyilliliyi gücləndirir.

 

Biliyin passiv deyil, fəal öyrənmə prosesində  daha səmərəli əldə edilməsi  fikrini öz fəaliyyətində əsas tutan Fənarə müəllim hər hansı mövzunu keçərkən  bütün şagirdlərin fəallığını təmin etməyə, eyni zamanda onların yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsinə nail olur. Təbii ki,  bu da  şagirdlərin böyük əksəriyyətinin   tam hazırlıqlı olmasına gətirib çıxarır.

 

Fənarə müəllim  fəaliyyətində müəllim-şagird-valideyn münasibətlərinin düzgün qurulmasına da xüsusi önəm verir: “İndiki dövrün uşaqlarının demək olar ki, əksəriyyəti məktəbə hazırlıqlı gəlir. Onların düşünmə qabiliyyəti, intellektual səviyyəsi  daha yüksəkdir. Uzunillik təcrübəmə əsasən onu deyə bilərəm ki, daim valideyn nəzarəti altında olan şagirdlərlə işləyərkən daha yaxşı nəticələr əldə etmək olur. Valideyn və müəllim birgə fəaliyyət göstərməlidir. Bu zaman uşağın inkişafı hərtərəfli olur. Necə deyərlər, tək əldən səs çıxmaz. Valideynlər də uşaqlara daha çox vaxt ayırmalı və qayğı göstərməlidir. Çünki müasir dövrümüzün  uşaqları müstəqil fikir söyləməyi  bacarır və bu zaman  valideynlərinin onların fikirlərinə, arzularına hörmətlə yanaşmasını istəyirlər. İstər müəllim, istərsə də  valideyn tərəfindən tətbiq edilən zorakılıq üsulları vəziyyəti düzəltmək əvəzinə uşaqda olan qüsurları artırar və davranışlarına mənfi təsir göstərər. Uşaqlar tərifi daha çox sevir, onları yeri gəldikcə motivləşdirmək,  həvəsləndirmək lazımdır.  Balacalarımızı cəsarətləndirmək, onlarla dostcasına davranmaq daha effektlidir”.

 

Fənarə müəllimin fəaliyyəti ilə yaxından tanışlıq, söylədiyi fikirlər onun öz peşəsinə,  sözün əsl mənasında,  vurğunluğundan, daim öz üzərində çalışmasından xəbər verir. “Hər dərsim mənim üçün ilk dərs kimidir”, - deyən təcrübəli pedaqoq hər dəfə sinfə eyni həvəs, eyni  şövqlə daxil olduğunu bildirir.

 

Bu illər ərzində qazandığı ən böyük mükafat  isə şagirdlərinin sevgisi və  ona qarşı olan hörmətdir. Yenicə qədəm qoyduğumuz 2019-cu ilin yanvarın 4-də 60 yaşı tamam olan Fənarə Abbasova  həm də  qeyd etdiyimiz  kimi 40 ildir pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olur.

 

Elə bu münasibətlə qələmə aldığımız yazını da təcrübəli pedaqoqun öz fikirləri ilə tamamlamaq istədik:  “Geriyə dönüb baxdıqda müəllimlik sənətini seçməklə  heç də yanılmadığımı görürəm. Bu gün yetirmələrimin müxtəlif vəzifələrdə, hər hansı bir mövqe sahibi olduğunu görərkən onların üzərində  çəkdiyim əziyyətin hədər getmədiyindən fəxarət hissi keçirirəm. Balaca fidanları qollu-budaqlı, kök salmış ağac kimi görmək məni sevindirir. İllər ötsə də, onların məni unutmaması və görüşərkən “əziz  müəllimimiz”,- deyə müraciət etmələri məni çox qürurlandırır”.

 

Bəli, Fənarə müəllimi   hamı çox sevir, çünki bu gözəl pedaqoq səmimiliyi  və  mehribanlılığı  ilə  onu yaxından tanıyanların, xüsusilə şagirdlərinin qəlbində doğma bir insana çevrilməyi bacarıb.  

 

Samirə KƏRİMOVA